TALOUSARVIOALOITE 432/2009 vp

TAA 432/2009 vp - Kari Kärkkäinen /kd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen vesistöjen kunnostukseen

Eduskunnalle

Vesistöjen kunnostukseen ja muihin ympäristötöihin varatut rahat ovat täysin riittämättömät siihen nähden, kuinka huonossa tilassa monet Suomen järvistä ja joista ovat. Vain noin 80 % järvistä ja 40 % joista on hyvässä kunnossa. Erityisesti monien hajakuormitettujen järvien tilaa tulisi parantaa. Nyt pienet määrärahat jaetaan usealle ympäristökeskukselle ja niiden pienuus estää useiden vesistöjen kunnostushankkeiden aloittamisen ja toteuttamisen.

Jotta vesistöjen tila saataisiin paranemaan, vesistöjen kunnostukseen varattuja määrärahoja tulee moninkertaistaa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  35.10.77 lisäyksenä 1 800 000 euroa vesistöjen kunnostukseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Kari Kärkkäinen /kd

​​​​