TALOUSARVIOALOITE 44/2009 vp

TAA 44/2009 vp - Marko Asell /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen tiesuunnitelman laatimiseen valtatien 12 muuttamiseksi moottoriliikennetieksi välillä Maatialan eritasoliittymä — Kahtalammi

Eduskunnalle

Valtatien 3 (Tampereen läntisen kehätien) rakentamisen yhteydessä parannetaan myös Maatialan eritasoliittymä. Tämä osaltaan parantaa Nokian liikenneolosuhteita, mutta vaikeudet valtatiellä 12 jatkuvat Maatialasta Turun suuntaan.

Etelä-Nokian voimakkaan kehittymisen seurauksena liikennemäärät ovat kasvaneet huomattavasti ollen nyt Maatialan eritasoliittymän ja Kehontien liittymän välillä yli 10 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikennemäärät tulevat vielä kasvamaan, koska maankäyttö asuin- ja liikerakentamiseen lisääntyy tien vaikutusalueella.

Liikenneolosuhteet ovat kehnot. Eritasoliittymien rampeissa ei ole kiihdytys/hidastuskaistoja ja kevyen liikenteen olosuhteet ovat huonot. Kevyen liikenteen väylät ovat aivan tien reunassa kiinni.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 350 000 euroa tiesuunnitelman laatimiseksi valtatien 12 muuttamiseksi moottoriliikennetieksi välillä Maatialan eritasoliittymä — Kahtalammi.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Marko Asell /sd

​​​​