TALOUSARVIOALOITE 444/2009 vp

TAA 444/2009 vp - Esa Lahtela /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kasarmin 3 peruskorjaukseen Kontiorannassa

Eduskunnalle

Rakennus on Kontiorannassa olevista kasarmeista huonokuntoisin ja peruskorjauksen tarpeessa. Kasarmissa olevat varusmiesten majoitus-, luokka- ja sosiaalitilat eivät enää täytä asianmukaisia määräyksiä. Ne ovat ahtaita ja varustukseltaan vanhanaikaisia. Kasarmissa on tehty sisäilmatutkimus, jonka perusteella ilmanvaihto on puutteellinen. Peruskorjauksessa perusyksikön tiloihin tulee tehdä asianmukaiset majoitus-, sosiaali- ja luokkatilat noin 200 varushenkilölle. Lisäksi tulee tehdä asianmukaiset toimisto- ja varastotilat sekä henkilökunnan työ- ja sosiaalitilat.

Kustannusarvio on 2,4 milj. euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  28.20.88 lisäyksenä 2 400 000 euroa kasarmin 3 peruskorjaukseen Kontiorannassa.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Esa Lahtela /sd

​​​​