TALOUSARVIOALOITE 445/2009 vp

TAA 445/2009 vp - Esa Lahtela /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Pohjois-Karjalan Prikaatin esikuntarakennuksen laajennukseen ja peruskorjaukseen

Eduskunnalle

Puolustushallinnon selonteon 2008 toimeenpanoon liittyen Pohjois-Karjalan Prikaati vastaa tulevaisuudessa pääosasta lakkautettavan Pohjois-Karjalan Sotilasläänin esikunnan tehtävistä.

Prikaatin esikunta toimii nykyisin viidessä eri toimipisteessä. Esikunnan henkilömäärä kasvaa vuoteen 2008 mennessä suunnitellussa organisaatiomuutoksessa noin 10 henkilöllä (yht. 64 henkilöä). Lisäksi toimitiloja tarvitsevat PhRakL (7), KuoTietoTY (10) ja pataljoonan esikunta (4).

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen (Maanpuolustuskoulutus ry) tarpeet lisäävät toimistotilatarvetta vielä edellisestä (2 henkilöä + neuvottelutila).

Esitetään, että peruskorjataan ja laajennetaan Huuhanmäen toimistorakennus prikaatin esikunnan ja PhRakL:n tiloiksi sekä peruskorjataan nykyinen esikuntarakennus esim. KuoTietoTY:n ja pataljoonan esikunnan tiloiksi. Näin ollen kaikki toimistotilat olisivat asianmukaisia ja prikaatin esikunta olisi yhdessä rakennuksessa. Lisäksi esikunnan turvallisuus- ja liikennejärjestelyt saataisiin tarkoituksenmukaisiksi. Kustannusarvio on 2,5 milj. euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  28.20.88 lisäyksenä 2 500 000 euroa Pohjois-Karjalan Prikaatin esikuntarakennuksen laajennukseen ja peruskorjaukseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Esa Lahtela /sd

​​​​