TALOUSARVIOALOITE 446/2009 vp

TAA 446/2009 vp - Esa Lahtela /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Kontiorannan varuskunnan kasarmin 4 peruskorjaukseen ja Karjalan Sotilassoittokunnan tilojen laajennukseen

Eduskunnalle

Kasarmi 4 on Kontiorannassa olevista kasarmeista huonokuntoisin ja peruskorjauksen tarpeessa. Kasarmissa olevat varusmiesten majoitus-, luokka- ja sosiaalitilat eivät enää täytä asianmukaisia määräyksiä. Ne ovat ahtaita ja varustukseltaan vanhanaikaisia. Peruskorjauksessa perusyksikön tiloihin tulee tehdä asianmukaiset majoitus-, sosiaali- ja luokkatilat noin 200 varushenkilölle. Lisäksi tulee tehdä asianmukaiset toimisto- ja varastotilat sekä henkilökunnan työ- ja sosiaalitilat.

Rakennuksen erillisessä siivessä on Karjalan Sotilassoittokunnan tilat. Sotilassoittokunnan tilat eivät täytä työsuojelumääräyksiä. Tiloista on saatu työsuojelutarkastuksien yhteydessä useita huomautuksia. Peruskorjauksessa soittokunnan tiloihin tulee tehdä nykyisten tilojen lisäksi yksittäisharjoitteluhuoneita, soitinhuoltotilat, sosiaalitilat miehille ja naisille sekä iso yhteissoittotila.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  28.20.88 lisäyksenä 3 100 000 euroa Kontiorannan varuskunnan kasarmin 4 peruskorjaukseen ja Karjalan Sotilassoittokunnan tilojen laajennukseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Esa Lahtela /sd

​​​​