TALOUSARVIOALOITE 447/2009 vp

TAA 447/2009 vp - Esa Lahtela /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen omaishoidon tukeen kunnissa

Eduskunnalle

Monet eläkeläiset toimivat puolisonsa omaishoitajina. Järjestely on varsin edullinen yhteiskunnalle ja hyvä ihmisille itselleen. Ongelmana on se, että laki omaishoidosta on, mutta sitä ei noudateta. Omaishoidosta aiheutuu kuluja, joista vastaa omaishoitaja. Omaishoidon tuki ei tahdo riittää hoitoon. Kunta jättää tekemättä tai siirtää päätöksentekoa omaishoitajatuen saamisesta. Vapaapäivät jäävät pitämättä, mikä vaikuttaa omaishoitajien jaksamiseen. Lomittajajärjestelmä ei toimi. Lain noudattamisen valvontaa on tehostettava. Jos järjestemää ei saada toimimaan, yhtenä vaihtoehtona on omaishoidon tuen siirtäminen Kelalle.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  28.90.30 lisäyksenä 14 000 000 euroa omaishoidon tukeen kunnissa.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Esa Lahtela /sd
  • Marjaana Koskinen /sd

​​​​