TALOUSARVIOALOITE 448/2009 vp

TAA 448/2009 vp - Esa Lahtela /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen asuntolan peruskorjaukseen Pohjois-Karjalan Ammattiopistolla Valtimolla

Eduskunnalle

Pohjois-Karjalan Ammattiopisto Valtimolla tarjoaa koulutusta metsäkoneenkuljettajan, metsäkoneenasentajan ja puutavara-autonkuljettajan ammatteihin. Opiskelijat tulevat Valtimolle sekä omasta maakunnasta että muualta Suomesta. Oppilaitoksen opiskelijoista 95 prosenttia on vieraspaikkakuntalaisia, ja on erittäin merkityksellistä, että pääosalle heistä voidaan tarjota asumismahdollisuus oppilaitoksen asuntolassa. Nykyaikaiset asumisvaatimukset täyttävä asuntola parantaa opiskelijoiden hyvinvointia ja viihtyvyyttä sekä tukee myös kasvatuksellisten tavoitteiden saavuttamista.

Valtimon asuntolan peruskorjaushanke käsittää oppilaitoksen asuntolarakennus E:n peruskorjaamisen. Asuntola on rakennettu vuonna 1978. Asuntolarakennus E on ikänsä puolesta välttämättömän peruskorjauksen tarpeessa, koska rakennukseen ei ole aiemmin tehty korjaustoimenpiteitä. Valtimolla opiskelee vuosittain noin 220 opiskelijaa, joista 180 useampivuotisessa koulutuksessa.

Kustannusarvio on 550 000 euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  29.10.34 lisäyksenä 550 000 euroa asuntolan peruskorjaukseen Pohjois-Karjalan Ammattiopistolla Valtimolla.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Esa Lahtela /sd

​​​​