TALOUSARVIOALOITE 449/2009 vp

TAA 449/2009 vp - Esa Lahtela /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Uimaharjun koulun peruskorjaukseen

Eduskunnalle

Uimaharjun koulu on kuntonsa puolesta peruskorjauksen tarpeessa. Koulun peruskorjauksen kokonaiskustannusarvio on 2,9 milj. euroa. Enon kunta on osaltaan valmistautunut peruskorjaushankkeen toteuttamiseen, kun hankkeelle saadaan vain valtion rahoitusosuus.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  29.10.34 lisäyksenä 850 000 euroa Uimaharjun koulun peruskorjaukseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Esa Lahtela /sd

​​​​