TALOUSARVIOALOITE 450/2009 vp

TAA 450/2009 vp - Esa Lahtela /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen yleissivistävien ja ammatillisten oppilaitosten sekä ammattikorkeakoulujen peruskorjausinvestointeihin

Eduskunnalle

Määrärahaa on vähennetty vuosittain. Monet peruskoulu-uudistuksen myötä 1970-luvulla rakennetut koulut ovat peruskorjauksen tarpeessa. Taloudellisissa ongelmissa kamppailevilla kunnilla on suuria vaikeuksia toteuttaa omin varoin peruskorjausinvestointeja. Järkevä kouluinvestointien seudullinen suunnittelu ja rahoituksen kohdentaminen niihin luo pohjaa tulevaisuuden kuntayhteistyön laajentamiselle. Määrärahan tarve on 80 milj. euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  29.10.34 lisäyksenä 80 000 000 euroa valtionosuutena yleissivistävien ja ammatillisten oppilaitosten sekä ammattikorkeakoulujen peruskorjausinvestointeihin.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Esa Lahtela /sd

​​​​