TALOUSARVIOALOITE 456/2009 vp

TAA 456/2009 vp - Esa Lahtela /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Möhkön ruukkialueen korjaukseen ja entisöimiseen Ilomantsissa

Eduskunnalle

Hankkeen tarkoituksena on jatkaa Möhkön ruukkialueen korjaus- ja entistämistöitä. Lisäksi tavoitteena on saattaa museokanava käyttökuntoon, mm. sulkuportit toimiviksi ja voimakanavan aiemmin kunnostettu iso vesiratas pyörimään. Vanhan kanavan patojen kunto vaatii myös kunnostamista ja osittaista uusimista. Alueella on jo olemassa alustava valaistussuunnitelma, joka on tarkoitus toteuttaa tässä hankkeessa. Polkuverkostoa parannetaan ja alueen opastejärjestelmää täydennetään. Vanhan masuunin alueen arkeologisia kaivauksia on myös syytä jatkaa. Lisäksi sahan ja myllyn raunioiden alueen raivaus, rakenteiden kunnostaminen ja mahdollinen kattaminen on tarkoitus toteuttaa hankkeessa. Hanke-ehdotukseen liittyy myös pienimuotoisen, järvimalmin jalostuksesta Suomessa kertovan näyttelyn rakentaminen.

Möhkön ruukkihankkeen tavoitteena on tuottaa matkailijoille kiinnostavat kulttuurimatkailukohteet ja tuoda alueen teollisuushistoriallista arvoa tietoisuuteen. Restauroidut teollisuushistorialliset kohteet lisäävät osaltaan Ilomantsin ja muun Pohjois-Karjalan alueen matkailullista vetovoimaisuutta.

Kustannusarvio 1,2 milj. euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  29.80.50 lisäyksenä 1 200 000 euroa Möhkön ruukkialueen korjaukseen ja entisöimiseen Ilomantsissa.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Esa Lahtela /sd

​​​​