TALOUSARVIOALOITE 462/2009 vp

TAA 462/2009 vp - Esa Lahtela /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Sisältökaivos 2 -hankkeen toteuttamiseen Outokummussa

Eduskunnalle

Outokummun vanhan kaivoksen alueella on toteutettu vuosien 2006 ja 2007 aikana Sisältökaivos 1 -hanke, jossa korjattiin tilat toisen asteen audiovisuaalisen viestinnän pelikoulutuksen ja tanssin opetustiloiksi.

Sisältökaivos 2 -hankkeessa tehdään tiloja pelialan hautomotoimintaa varten ja pelialan työtiloiksi sekä kaivosmuseota varten. Hautomo- ja yritystoimintaa varten tarvittavat tilat ovat suuruudeltaan noin 880 m2 ja ne rakennetaan Vanhan kaivoksen rinnerakennukseen pelialan koulutuksen tilojen välittömään yhteyteen. Kaivosmuseota varten tehtävä tila on nykyisen museorakennuksen kunnostamista. Kustannusarvio on 2,4 milj. euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  29.90.50 lisäyksenä 2 400 000 euroa Sisältökaivos 2 -hankkeen toteuttamiseen Outokummussa.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Esa Lahtela /sd

​​​​