TALOUSARVIOALOITE 464/2009 vp

TAA 464/2009 vp - Esa Lahtela /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen nuorten työpajatoimintaan ja ehkäisevään huumetyöhön Pohjois-Karjalassa

Eduskunnalle

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma on poikkihallinnollinen ohjelma, jossa eri ministeriöt omien kehyksiensä puitteissa osallistuvat ohjelman toteuttamiseen. Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmassa Pohjois-Karjalan kannalta keskeisiä toimenpiteitä ovat erityisesti koulu- ja työelämän nivelvaiheen onnistumisen turvaaminen sekä verkkonuorisotyön kehittäminen. Kansallista rahoitusta tulisi ohjata ohjelmien mukaisten toimenpiteiden toteuttamiseen.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  29.91.51 lisäyksenä 500 000 euroa nuorten työpajatoimintaan ja ehkäisevään huumetyöhön Pohjois-Karjalassa.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Esa Lahtela /sd

​​​​