TALOUSARVIOALOITE 466/2009 vp

TAA 466/2009 vp - Esa Lahtela /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen petoeläinten ja hylkeiden aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen Pohjois-Karjalassa

Eduskunnalle

Pohjois-Karjalassa on maan suurin suurpetotiheys. Maakunnassa on laadittu koko Euroopan unionin alueella merkittävä kannanotto suurpetokantojen hoidosta. Kansalaisten asenteet riippuvat mitä suurimmassa määrin petojen aiheuttamista vahingoista ja niiden korvaamisesta. Ennalta ehkäisevänä toimenpiteenä voitaisiin vahinkoja minimoida rakentamalla suoja-aitoja, kuten esimerkiksi Ruotsissa on tehty. Tällöin pohjoiskarjalaisten suhtautuminen suurpetoihin muuttuisi. Vahinkojen korvauksista tulee poistaa omavastuuosuus.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  30.40.42 lisäyksenä 100 000 euroa petoeläinten ja hylkeiden aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen Pohjois-Karjalassa.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Esa Lahtela /sd

​​​​