TALOUSARVIOALOITE 467/2009 vp

TAA 467/2009 vp - Esa Lahtela /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kalasataman tilojen laajennukseen ja peruskorjaukseen Liperissä

Eduskunnalle

Liperiin vuonna 2001 valmistuneen kalasataman toiminta on vakiintunut. Viennin ja muun toiminnan kannattavuuden edellytys on kalojen ns. pikapakastus sekä kylmiö- ja pakastustilojen laajentaminen. Liperin kunta on käynnistänyt tilojen laajennus- ja peruskorjauksen suunnittelun. Suunnitelmien mukaisella laajuudella toiminta kymmenkertaistuisi nykyisestä.

Kustannusarvio 2,0 milj. euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  30.40.62 lisäyksenä 2 000 000 euroa kalasataman tilojen laajennukseen ja peruskorjaukseen Liperissä.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Esa Lahtela /sd

​​​​