TALOUSARVIOALOITE 469/2009 vp

TAA 469/2009 vp - Esa Lahtela /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kestävän metsätalouden edistämiseen ja tehtävien täysimääräiseen toteuttamiseen Pohjois-Karjalassa

Eduskunnalle

Riittävän suuri valtionapu on edellytyksenä tehtävien täysimääräiselle toteuttamiselle ja kestävän metsätalouden edistämiselle Pohjois-Karjalassa, jossa metsän merkitys on huomattava talouden ja työllisyyden kannalta. Perusteluina rahoitusosuuden kasvattamiselle ovat lisäksi Keski-Karjalan lehtokeskuksen, vesistöjen runsauden ja muiden luonnonmaantieteellisten syiden vuoksi monia muita maakuntia monimuotoisempi metsäluonto sekä Joensuuhun sijoittuneet Metsäntutkimuslaitoksen Joensuun tutkimuskeskus ja Joensuun yliopiston metsätieteellinen tiedekunta. Metsä- ja ympäristöalan tutkimuksen opetuksen sijoittuminen maakuntaan velvoittaa Pohjois-Karjalaa ja muita maakuntia nykyistä laajempaan toimintaan metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisessa sekä erityisesti siihen liittyvässä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  30.60.42 lisäyksenä 800 000 euroa kestävän metsätalouden edistämiseen ja tehtävien täysimääräiseen toteuttamiseen Pohjois-Karjalassa.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Esa Lahtela /sd

​​​​