TALOUSARVIOALOITE 47/2009 vp

TAA 47/2009 vp - Marko Asell /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Kolmenkulman yritysalueen katuverkon rakentamiseen Hämeen tiepiirissä

Eduskunnalle

Tampereen, Nokian ja Ylöjärven kaupungit käynnistivät seutuyhteistyönä vuonna 2005 mittavan yritysaluehankkeen. Uusi alue tulee olemaan seutukunnan laajin yritysalue. Kokonaispinta-alaltaan uusi kaavoitettava alue on runsaat 600 hehtaaria.

Alue on nimetty Kolmenkulmaksi. Alueen nimi viittaa sen sijaintiin kolmen valtatien ja kolmen kaupungin risteyskohdassa.

Yhdessä jo rakennettujen yritysalueiden kanssa Kolmenkulma muodostaa yli 850 hehtaarin yrityskeskittymän. Uudelle alueelle on arvioitu syntyvän yli 10 000 työpaikkaa.

Kolmenkulman yritysalueen kehityksen kannalta katuverkoston rakentaminen on ensisijaisen tärkeää.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa Kolmenkulman yritysalueen katuverkon rakentamiseen Hämeen tiepiirissä.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Marko Asell /sd

​​​​