TALOUSARVIOALOITE 470/2009 vp

TAA 470/2009 vp - Esa Lahtela /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen metsätalouden edistämis- ja valvonta organisaatioille Pohjois-Karjalassa

Eduskunnalle

Kotimaisen puun käytön lisääminen ja siitä seuraavat metsänhoitotarpeet edellyttävät hallitusohjelman esittämää metsäkeskusten neuvontaresurssien vahvistamista. Kansallisen metsäohjelman esitys rahoitukseksi metsätalouden edistämis- ja valvontaorganisaatioille on 55 milj. euroa vuodessa. Pohjois-Karjalan osuudeksi vuodelle 2010 esitetään 3,6 milj. euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  30.60.42 lisäyksenä 3 600 000 euroa metsätalouden edistämis- ja valvontaorganisaatiolle Pohjois-Karjalassa.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Esa Lahtela /sd

​​​​