TALOUSARVIOALOITE 474/2009 vp

TAA 474/2009 vp - Esa Lahtela /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Somerlammenkanavan sillan korottamiseen, pohjustukseen, kunnostamiseen ja päällystämiseen Polvijärvellä

Eduskunnalle

Jängänrannantiellä Polvijärvellä on Somerlammenkanavasilta joka kaipaa pikaisesti kunnostamista. Sillan tiepinta on sorapäällysteinen. Somerlammenkanavan sillan kohdalta tien molemmat kaistat ovat huonossa kunnossa. Rankat vesisateet ovat valuttaneet sillan reunoja kanavaan päin pahasti, ettei sillalla pääse matalapohjaisilla autoilla syviä monttuja enää kunnolla kiertämään. Ko. tie ja silta on päivittäin vilkasliikenteinen myös raskaan liikenteen osalta.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 100 000 euroa Somerlammen kanavan sillan korottamiseen, pohjustukseen, kunnostamiseen ja päällystämiseen Polvijärvellä.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Esa Lahtela /sd

​​​​