TALOUSARVIOALOITE 48/2009 vp

TAA 48/2009 vp - Marko Asell /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtatien 9 parantamiseen välillä Tampere—Orivesi

Eduskunnalle

Valtatie 9 (E63) on osa Suomen TEN-tieverkkoa ja erityisen tärkeä valtatieverkon osa. Hämeen tiepiiri aloitti vuoden 2006 lopussa yleissuunnitelman laatimisen ja ympäristövaikutusten arvioinnin valtatie 9:n parantamiseksi Tampereen Alasjärven ja Oriveden eritasoliittymän välillä.

Suunniteltava tiejakso sijaitsee Tampereen kaupungin, Kangasalan kunnan ja Oriveden kaupungin alueilla ja on pituudeltaan 35 kilometriä. Tiejakso on osa merkittävää valtakunnallista päätieyhteyttä, minkä vuoksi hankkeelle asetetaan muuta päätiestöä korkeammat laatutavoitteet liikenteen, ympäristön, ihmisten elinympäristön ja asumisen, tien laatutason, maankäytön ja elinkeinoelämän kehittämisen osalta. Hankkeen tulee olla myös yhteiskuntataloudellisesti kannattava. Suunnittelun tavoitetilana on nelikaistainen eritasoliittymin varustettu tiejakso.

Valtatie 9:n perusparannushanke Tampere-Orivesi—välillä vaikuttaisi oleellisesti liikenneturvallisuuteen mm. kohtaamisonnettomuuksien vähentyessä, liittymien ja kevyen liikenteen turvallisuus paranisi huomattavasti ja liikennekuolemat vähenisivät laskennallisesti 71 prosenttia. Lisäksi liikenteen välityskykyongelmat ja liittymien toimivuusongelmat poistuisivat lähes kokonaan sekä meluhaitat vähenisivät.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 5 000 000 euroa valtatien 9 perusparantamiseen välillä Tampere—Orivesi.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Marko Asell /sd

​​​​