TALOUSARVIOALOITE 480/2009 vp

TAA 480/2009 vp - Esa Lahtela /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Iiksenjoen paikallistien 15699 pinnoitukseen Pohjois-Karjalassa

Eduskunnalle

Määrärahaa tarvitaan Iiksenjoen paikallistien 15699 päällystämiseen Joensuun kaupungin ja osin Kontiolahden kunnan alueella. Iiksenjoen paikallistie on valtion ylläpitämä tie, sorapintainen ja useista kohdin Joensuun kaupungin alueella routiva. Se on keväisin ja syksyisin erittäin kurainen ja pinta on puhkeavien routasilmäkkeiden vuoksi myös vaarallinen. Kesäisinkin sadekausina tie on kurainen ja muulloin voimakkaasti pölyävä. Pöly- ja liukkaushaittojen torjumiseksi tienpitäjä suolaa tien vuosittain useasti. Asumisviihtyvyyden, terveyden ja kulkuneuvojen keston sekä tienpidon jatkuvien kunnossapitokustannusten kannalta tien kevytkin päällystäminen olisi tarpeen ja perusteltua. Asutusta tien varrella on nauhamaisena useita kymmeniä talouksia.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa Iiksenjoen paikallistien pinnoitukseen Pohjois-Karjalassa.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Esa Lahtela /sd

​​​​