TALOUSARVIOALOITE 481/2009 vp

TAA 481/2009 vp - Esa Lahtela /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Revonjoen yksityistien ja Lounatlampi—Nurmes-paikallistien risteyksen turvallisuuden parantamiseen sekä Lounatlampi—Nurmes-tien perusparantamiseen

Eduskunnalle

Savo-Karjalan tiepiirin alueella Nurmeksen kaupungissa kulkeva paikallistie 15911 on kunnostettu ja päällystetty keskustan puoleisesta päästään noin 1,4 kilometrin matkalta. Sen sijaan loppuosa, noin 10,4 kilometrin osuus, on heikossa kunnossa. Tie on varsinkin kesäisin erittäin vilkkaassa käytössä, sijaitsevathan sen varrella Bomba, Sotkan kylpylä ja lomakylä, Hyvärilän kartanohotelli ja golfkenttä sekä Kohtavaaran kansanopisto ja lukuisia yksityisiä lomakyliä ja kymmeniä loma-asuntoja. Lisäksi tien varressa on varsin runsaasti asutusta, joka on viime vuosina laajentunut tien suuntaan. Tietä käyttävät päivittäin useat linja-autovuorot ja lukuisat raskaat ajoneuvot. Kesäisin turistit ajavat ko. tietä vaihtoehtona uudelle Nurmes—Lieksa-tielle 73.

Tien runsaan käytön ja matkailun vuoksi olisi aiheellista saada tie kunnostettua ja päällystettyä ainakin päällysteen päättymiskohdasta Nurmeksen kristilliseen kansanopistoon saakka eli teiden 15911 ja 15910 risteykseen (Kohtavaara—Kuikka eli tien 73 risteys) saakka noin neljän kilometrin matkalta. Tiettävästi suunnitelmat ja linjaukset ovat tätä varten valmiina, mutta rahoitus puuttuu.

Kohtavaarantien ja Revonojantien risteys on erittäin paha ja vaarallinen paikka. Risteyksessä on sattunut mm. viime vuoden aikana lukuisia läheltä piti -tilanteita. Näkyvyys risteyksessä on lähes olematon mäkisyyden vuoksi. Paikalliset asukkaat ovat esittäneet risteyksen muotoilua siten, että itse risteysalue tasattaisiin, jolloin näkyvyys paranisi ja vahinkojen sattumisriski pienenisi.

Kyseisen mäen alentamisesta on tehty ensimmäinen päätös jo vuonna 1867 sen aikaisista aputyövaroista. Mutta syystä tai toisesta vielä silloin ei asiassa ryhdytty toimeen.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 700 000 euroa Revonjoen yksityistien ja Lounatlampi—Nurmes-paikallistien risteyksen turvallisuuden parantamiseen sekä Lounatlampi—Nurmes-paikallistien perusparantamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Esa Lahtela /sd

​​​​