TALOUSARVIOALOITE 485/2009 vp

TAA 485/2009 vp - Esa Lahtela /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Polvijärven kirkonkylän ohitustien kevyen liikenteen väylän rakentamiseen

Eduskunnalle

Väli Kylynlahti—Ruvaslahti on erittäin vilkasliikenteinen Polvijärven kirkonkylän ohitustie Juukaan ja sitä kautta pohjoiseen, jonne mm. rekkaliikenne on runsasta. Ohitustietä käyttää myös suuri joukko koululaisia, lenkkeilijöitä sekä teollisuusalueella työssä käyviä ihmisiä. Teollisuusalueen kohdalla tie on ruuhkainen ja sen myötä riskialtis onnettomuuksille. Viime vuosina tiellä on sattunut useita liikennevahinkoja, joissa jalankulkija on joutunut auton tönäisemäksi ja ruhjomaksi. Todettakoon, ettei kyseisellä vilkasliikenteisellä ohitustiellä ole edes ns. reunakaistaa, jota pitkin kevyt liikenne voisi liikkua.

Tieosan kokonaisliikenne on vilkkaimmillaan Kylynlahden puoleisessa päässä: 2 800 ajoneuvoa vuorokaudessa. Valtaosa liikenteestä aiheutuu työmatkaliikenteestä Joensuuhun ja Outokumpuun.

Tieosan raskas liikenne aiheutuu paikallisesta kaivosteollisuudesta.

Kaksi vuotta sitten tehdyssä Savo-Karjalan tiepiirin kevyen liikenteen väyläselvityksessä kyseinen tie on luokiteltu kiireellisyysluokkaan kolme, ja sen toteuttamisjärjestysnumero on 62. Nykyisellä aikataululla ilman erillistä päätöstä kyseisen kevyen liikenteen väylän rakentaminen tulee siirtymään kymmenien vuosien päähän, mitä ei voi pitää mitenkään kohtuullisena, kun ottaa huomioon sen vahinkoriskin, joka kyseisellä tieosuudella jatkuvasti on vaanimassa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 800 000 euroa Polvijärven kirkonkylän ohitustien kevyen liikenteen väylän rakentamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Esa Lahtela /sd

​​​​