TALOUSARVIOALOITE 489/2009 vp

TAA 489/2009 vp - Antti Vuolanne /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtatien 12 osuuden Eura—Raijala parantamiseen

Eduskunnalle

Valtatie 12 Raumalta Huittisten kautta Tampereelle ja edelleen Keski- ja Itä-Suomeen on mm. Rauman sataman maakuljetusyhteys, metsäteollisuuden kuljetusväylä sekä yhteys Pori—Helsinki valtatielle 2. Se on Rauman seudun teollisuuden ja sataman kuljetusten pääreitti sisämaahan. Tien merkitystä tärkeänä kuljetusreittinä kuvaa suuri raskaan liikenteen osuus, joka on noin 14—20 %. Tiellä on runsaasti (250—500 ajoneuvoa/vrk) kustannustehokkuutta vaativia kuljetuksia mm. raakapuuta. Liikennetiheys yhteydellä on 2 600—3 500 ajoneuvoa/vrk. Tien varrella sijaitsee myös valtakunnallisesti tärkeitä metsä- ja elintarviketeollisuusyhtiöitä.

Tiestä on osa parantamatta, eikä se tiepiirin tarveselvityksen mukaan täytä nykyaikaiselle valtatielle asetettuja teknisiä ja toiminnallisia vaatimuksia. Eura—Raijala-yhteys on poikkileikkaukseltaan liikennemääriin nähden aivan liian kapea eli 7,4 metriä ja siten vaarallinen. Tieosuus on myös onnettomuustiheydeltään tiepiirin valtateiden pahimpia. Myös pohjavesisuojauksessa on puutteita.

Valtatiellä 12 on valmistunut Rauman sisääntulon nelikaistaistaminen ja sataman maayhteyden parantaminen kaupungin läpi valtatielle. Seuraavaksi tulee kunnostaa Eura—Raijala-osuus, jonka kustannusarvio on 6 miljoonaa euroa. Koko tieosuudella Rauma—Tampere—Kouvola tulee rakentaa ohituskaistoja ja eritasoja sekä riista-aitoja.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 6 000 000 euroa valtatien 12 osuuden Eura—Raijala parantamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Antti Vuolanne /sd
  • Oiva Kaltiokumpu /kesk
  • Reijo Kallio /sd
  • Veijo Puhjo /vas
  • Sampsa Kataja /kok
  • Krista Kiuru /sd
  • Juha Korkeaoja /kesk

​​​​