TALOUSARVIOALOITE 491/2009 vp

TAA 491/2009 vp - Esa Lahtela /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Pielisjoen sulkujen uittojohteiden uusimiseen

Eduskunnalle

Pielisjoen väylällä uitetaan vuosittain noin 200 000 tonnia puutavaraa. Uittojohteet ovat rakenteita, joita tarvitaan Pielisjoella tiettyihin väylän kohtiin (sulkujen molemmin puolin, mutkakohdat jne.) uiton onnistumisen turvaamiseksi. Pielisjoen uittojohteesta pääosa on 30—40 vuotta vanhoja. Puiset uittojohteet ovat suurelta osin huonokuntoisia, ja niiden toimintakelpoisina pitäminen vaatii vuosi vuodelta enemmän korjausta. Käytännössä puisten johteiden tekninen käyttöaika on lopussa. Uusiminen koskee Kuurnan sulun yläpuolista ja alapuolista uittojohdetta, Kaltimon sulun yläpuolista uittojohdetta ja Joensuun sulun alapuolista uittojohdetta. Kustannusarvio on 1,213 milj. euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 1 213 000 euroa Pielisjoen sulkujen uittojohteiden uusimiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Esa Lahtela /sd

​​​​