TALOUSARVIOALOITE 493/2009 vp

TAA 493/2009 vp - Esa Lahtela /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen paikallistien Valtimo—Pajukoski—Lotma peruskorjaukseen

Eduskunnalle

Valtimon kunnassa sijaitseva Valtomon—Pajukosken—Lotman paikallistie 5285 on tärkeä tieyhteys Valtimolta Rautavaaralle. Valtimon puoleisessa päässä yhdeksän kilometrin matkalla on noin sata taloutta ja lisäksi useita kymmeniä kesäasuntoja. Pääasiallisesti näiden asukkaiden asiointiliikenne suuntautuu Valtimolle päin. Siksi peruskorjauksen ja pinnoituksen tarve olisikin juuri tämän yhdeksän kilometrin matkalla mitä tärkein. Valtimon kunta ja tienvarren asukkaat ovat useaan otteeseen kiirehtineet tien peruskorjauksen aikaansaantia, tähän mennessä laihoin tuloksin. Savo-Karjalan tiepiiri on myös aina vedonnut määrärahojen riittämättömyyteen. Nyt kun olemme kuitenkin eläneet jo vuosia suhteellisen hyvän kasvun aikaa, osa näistä kasvun hedelmistä tulee kohdentaa syrjäisimpienkin alueiden infrastruktuurin parantamiseen.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 1 300 000 euroa paikallistien Valtimo—Pajukoski—Lotma peruskorjaukseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Esa Lahtela /sd

​​​​