TALOUSARVIOALOITE 495/2009 vp

TAA 495/2009 vp - Esa Lahtela /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Kinahmon, Ruvaslahden ja Martonvaaran välisten tieosuuksien peruskorjaukseen Polvijärvellä

Eduskunnalle

Polvijärven kunnassa sijaitseva sorapäällysteinen tieosuus Kinahmo—Ruvaslahti—Martonvaara on kunnoltaan erittäin heikko. Kuitenkin tien liikennemäärät ovat huomattavat jo vakituisen asutuksen ja kesämökkiläisten liikennöinnin vuoksi. Lisäksi tie on läpikulkutie Kinahmosta Kolille. Tie kulkee kauniin, vehmaan järvenranta- ja perinteisen pohjoiskarjalaisen maalaismaiseman halki. Tien kunnostuksella olisi siten myös matkailullista merkitystä.

Keväisin routavaurioiden jälkeen kyseisillä tieosuuksilla sattuu autojen öljypohjien, jousien ja pakoputkien rikkoutumisia, joten tilannetta ei voi pitää mitenkään hyväksyttävänä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 1 400 000 euroa Kinahmon, Ruvaslahden ja Martonvaaran välisten tieosuuksien perusparannukseen Polvijärvellä.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Esa Lahtela /sd

​​​​