TALOUSARVIOALOITE 496/2009 vp

TAA 496/2009 vp - Esa Lahtela /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Kymijoki—Mäntyharju-kanavan suunnittelun loppuun saattamiseen

Eduskunnalle

Saimaan kanavan vuokra-aikaa on jäljellä enää kymmenisen vuotta. Vaikka vuokra-aikaa jatkettaisiinkin, niin jo tässä vaiheesssa on tiedossa, että Saimaan kanava tarvitsee mittavan uudistamis- ja korjauspaketin, ennen kuin se täyttää nykyliikenteen vaatimukset. Siitä syystä Suomen tulee linjoittaa kanavapolitiikkansa siten, ettei Saimaan kanavaa enää lähdetä sen kummemmin korjaamaan, vaan rakennetaan kokonaan uusi kanava Suomen puolelle. Saimaan kanava jäisi siten matkailun ja huviveneliikenteen käyttöön, mikäli asiasta päästäisiin venäläisten kanssa sopimukseen.

Kymijoki—Mäntyharju-kanavan osalta onkin tehty jo esiselvitystyötä. Kanavan etuna olisi mahdollisuus jopa ympärivuotiseen meriyhteyteen. Kustannuksena kanavan rakentaminen lienee reilun 336 miljardin euron luokkaa. Mutta kun otetaan huomioon, kuinka paljon kanavan vaikutuspiiriin tulee kuulumaan raskasta teollisuutta, joka sitä tulisi käyttämään, investointi on myös siltä osin hyvin kannattava.

Suomen liikennepolitiikassa on tavoitteena korkeiden logististen kustannusten alentaminen. Tavarankuljetuksen siirtäminen teiltä ja rautateiltä sisävesille vähentäisi huomattavasti päästöjä, onnettomuuksia ja tienpintojen kulumista. Suomen teollisuus tarvitseee tehokkaan ja kilpailua lisäävän sisävesireitin merelle. Kymijoen ja Mäntyharjun kanavien toteuttaminen tukee edellä mainittuja tavoitteita.

Kymijoen—Mäntyharjun kanavahankkeen toteuttamiskelpoisuutta ovat tutkineet liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä sekä Järvi-Suomen Kanavat -neuvottelukunta, jotka ovat päätyneet laskelmissaan täysin erilaisiin loppupäätelmiin kanavahankkeen kannattavuudesta. Siksi selvitystä kanavahankkeiden toteuttamiskelpoisuudesta eri laskelmien pohjalta on edelleen jatkettava ja suunnitelman pohjalta ryhdyttävä valmisteleviin toimenpiteisiin. Tavoitteen pitää olla selkeästi kanavainvestointien teko kotimaan kamaralle.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 1 500 000 euroa Kymijoki—Mäntyharju-kanavan suunnittelun loppuun saattamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Esa Lahtela /sd

​​​​