TALOUSARVIOALOITE 500/2009 vp

TAA 500/2009 vp - Esa Lahtela /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen maantien 504 kevyen liikenteen järjestelyihin välillä Kolin kylä — Loma-Koli Lieksassa

Eduskunnalle

Loma-Kolin alueelle on kehittymässä maakunnallisesti merkittävin loma-asunto- ja vapaa-aika-alue. Alueelle rakennetaan jatkuvasti uusia asuntoja ja muita vapaa-aikaan liittyviä rakennuksia. Loma-Kolin alueen tieyhteys Kolin kylän palveluihin on pituudeltaan noin 6 kilometriä. Nykyinen tie on turvaton etenkin jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Liikennemäärät ko. tieosuudella ovat lisääntyvän asuntokannan vuoksi jatkuvassa kasvussa. Parhain tapa kehittää kylän ja Loma-Kolin välistä yhteyttä on rakentaa nykyisen maantien viereen kevyen liikenteen väylä.

Kustannusarvio on 2,28 milj. euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 2 280 000 euroa maantien 504 kevyen liikenteen järjestelyihin välillä Kolin kylä — Loma-Koli Lieksassa.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Esa Lahtela /sd
  • Lauri Kähkönen /sd

​​​​