TALOUSARVIOALOITE 502/2009 vp

TAA 502/2009 vp - Esa Lahtela /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen eritasoliittymän rakentamiseen valtatielle 17 Ylämyllyn taajamassa

Eduskunnalle

Ylämyllyn entisen varuskunnan maa-alueista merkittävä osa on siirtynyt Liperin kunnan omistukseen. Kunta on kaavoittanut alueen asuin-, työpaikka- ja palvelualueeksi. Alueella asuu jo nykyisellään noin 300 asukasta, ja alue on jatkossakin Liperin kunnan Ylämyllyn taajaman kehittyvin alue. Parhaillaan alueelle kaavoitetaan noin sataa uutta rakennuspaikkaa, mikä kaksinkertaistaa asukasmäärän. Liikennöinti alueelle on erittäin hankalaa, koska pääväylältä, valtatieltä 17, ei ole suoraa liittymää kyseiselle alueelle. Uuden eritasoliittymän rakentaminen parantaisi liikenneturvallisuutta ja edistäisi entisen varuskunta-alueen kehittämisedellytyksiä erityisesti yritystoiminnan osalta.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 4 500 000 euroa eritasoliittymän rakentamiseen valtatielle 17 Ylämyllyn taajamassa.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Esa Lahtela /sd

​​​​