TALOUSARVIOALOITE 506/2009 vp

TAA 506/2009 vp - Esa Lahtela /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Raatekankaan eritasoliittymän rakentamiseen valtatiellä 6 Joensuussa

Eduskunnalle

Joensuun kehätieltä valtatietä 6 pohjoiseen suuntautuva liikenne kulkee Raatekankaantien ja vt 6 liittymän kautta. Raatekankaantien tasoliittymän muuttaminen eritasoliittymäksi on keskeinen perustienpitoon liittyvä kehittämishanke, joka on merkittävä myös liikenneturvallisuuden kannalta. Liittymä on ollut vuosina 2007 ja 2008 liikenneturvallisuustilastojen mukaan Joensuun vaarallisin liittymä. Yleissuunnitelmatarkasteluselvitys on valmis. Suunnitelmaan sisältyvä kokonaisuus kattaa Raatekankaan eritasoliittymän ohella mm. Voimatien alueen liikennejärjestelyt. Ensimmäisen vaiheen toteuttamisen kustannusarvio on noin 8,5 milj. euroa. Tiesuunnitelman laatiminen tulisi käynnistää välittömästi.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 8 500 000 euroa Raatekankaan eritasoliittymän rakentamiseen valtatiellä 6 Joensuussa.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Esa Lahtela /sd

​​​​