TALOUSARVIOALOITE 507/2009 vp

TAA 507/2009 vp - Esa Lahtela /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Savo-Karjalan tiepiirille perustienpidon rahoittamiseen

Eduskunnalle

Perustienpidon kokonaisrahoituksen nykyinen taso on riittämätön laajan tieverkon ylläpitoon ja investointeihin. Perustienpidon rahoituksesta valtaosa käytetään tieverkon hoitoon ja ylläpitoon, joilla turvataan maakunnassa päivittäinen liikennöitävyys. Vain vähäinen osa rahoituksesta kohdistuu alueellisiin investointeihin, joilla parannetaan liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta. Myöskään alueen kaupan ja muun elinkeinoelämän tarvitsemia investointeja ei voida toteuttaa. Nykyisessä rahoitustilanteessa toteutetaan vain pieniä, liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä taajamissa.

Perustienpidon rahoitukseen tarvitaan valtakunnallisesti noin 100 milj. euron tasokorotus. Lisäksi perustienpidon rahoituksen ostovoiman heikkeneminen ja kunnossapitotarpeen lisääntyminen (20—30 miljoonaa euroa/vuosi) tulisi vuosittain kompensoida. Lisärahoituksesta noin puolet tultaisiin käyttämään tieverkon ylläpitoon ja puolet alueellisiin investointeihin, jotka tukevat liikenneturvallisuuden parantamista ja maankäytön kehitystä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 10 000 000 euroa Savo-Karjalan tiepiirille perustienpidon rahoittamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Esa Lahtela /sd

​​​​