TALOUSARVIOALOITE 508/2009 vp

TAA 508/2009 vp - Esa Lahtela /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kantatien 70 perusparantamiseen välillä Onkamo — valtakunnan raja

Eduskunnalle

Kantatie 70 muodostaa keskeisen Suomen yhteyden Venäjälle. Liikennemäärät ovat olleet koko viimeisten viiden vuoden ajan merkittävässä kasvussa. Niiralan rajanylityspaikalla rikotaan piakkoin miljoonan ylittäjän vuosittainen määrä. Tämä on merkinnyt kantatielle yhä lisääntyviä liikennemääriä, joihin tietä ei ole mitoitettu ja rakennettu.

Rajanylityksen sujumisen ja liikenneturvallisuuden takaamiseksi tulisi kantatie 70 välillä Onkamo — valtakunnan raja pikaisesti perusparantaa vastaamaan kansainvälisen TEN-verkon tasoa. Määrärahan tarve on 12 milj. euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 12 000 000 euroa kantatien 70 perusparantamiseen välillä Onkamo — valtakunnan raja.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Esa Lahtela /sd

​​​​