TALOUSARVIOALOITE 515/2009 vp

TAA 515/2009 vp - Esa Lahtela /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtatien 6 perusparannukseen välillä Imatra—Joensuu

Eduskunnalle

Yhteysväli Imatra—Joensuu on osa Helsingin ja Kajaanin välistä valtatietä 6. Tie on merkittävä Kaakkois- ja Itä-Suomen pääväylä ja yksi Suomen vetovoimaisimmista matkailuteistä. Kansainvälistä merkitystä lisäävät itärajan läheisyys sekä yhteydet Nuijamaan, Imatran ja Niiralan raja-asemille. Tie toimii myös itäisen Suomen yhteytenä Kotkan ja Haminan satamiin.

Valtatien 6 perusparantamista tulisi jatkaa Imatralta pohjoiseen. Liikennemäärät ovat kasvussa ja Kaakkois-Suomen rajanylityspaikkojen ruuhkautumisen myötä Niiralan rajanylityspaikan liikenne tulee kasvamaan. Tien leveys ja pinnan muoto eivät vastaa valtateiden tämän päivän vaatimuksia eikä tiellä ole yhtään ohituskaistaa Pyhäselän ja Imatran välillä. Pintaus tulisi kokonaisuudessaan uusia ja asfaltoitua piennaraluetta olisi levennettävä kevyen liikenteen turvallisuuden vuoksi.

Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen tiepiirien vuonna 2002 tekemässä Imatra—Joensuu yhteysvälin kehittämisselvityksessä toimenpiteiksi on esitetty mm. liittymien parantamisia, kevyen liikenteen järjestelyjä, ohituskaistoja ja tievalaistusta. Em. selvityksen perusteella yhteysvälin (pl. Niittylahti—Reijola ja Joensuun kehätie) parantamisen kustannuksien voidaan arvioida olevan tämän päivän hintatasossa noin 55 milj. euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.78 lisäyksenä 55 000 000 euroa valtatien 6 perusparannukseen välillä Imatra—Joensuu.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Esa Lahtela /sd
  • Lauri Kähkönen /sd

​​​​