TALOUSARVIOALOITE 517/2009 vp

TAA 517/2009 vp - Esa Lahtela /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Joensuun matkakeskushankkeeseen

Eduskunnalle

Joensuu on ollut mukana valtakunnallisessa Matkakeskus 2007 -hankkeessa, jonka avulla pyritään parantamaan joukkoliikennematkustajien matkustusoloja ja palveluiden tasoa. Tarveselvityksen pohjalta on päädytty esittämään matkakeskuspalveluiden keskittämistä yhteen pisteeseen. Matkakeskuksen totetuttaminen edellyttää kaavoitustyötä, joka kuitenkin on seisahduksissa. Ongelmaksi on muodostunut erityisesti ratapihaa koskevien ratkaisujen aikataulu. Matkakeskushankkeen toteuttaminen ei ole mahdollista, ennen kuin saadaan varmuus tulevista laiturijärjestelyistä ja mahdollisesta alikulusta keskilaiturille. Ratahallintokeskus on käynnistänyt suunnittelutyön, ja sitä tulisi viedä ripeästi eteenpäin.

Kustannusarvio on 8,0—10,0 milj. euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.30.63 lisäyksenä 9 000 000 euroa Joensuun matkakeskushankkeen toteuttamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Esa Lahtela /sd

​​​​