TALOUSARVIOALOITE 520/2009 vp

TAA 520/2009 vp - Esa Lahtela /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen turvedieseltehtaan rakentamisen valmisteluun ja suunnitteluun Tohmajärvelle

Eduskunnalle

Tohmajärvellä ja Pohjois-Karjalassa laajemminkin on laajat turvevarastot, joiden hyötykäyttö ja työllistävä vaikutus on heikentynyt mm. turpeelle asetettujen päästöverojen vuoksi. Tutkimusten mukaan turpeesta voitaisiin tuottaa biopolttoainetta liikenteen käyttöön. Tällä jalostuksella voitaisiin vähentää öljyriippuvuutta ja lisätä työllisyyttä.

Tohmajärven kunta on yhdessä Keski-Karjalan Kehitysyhtiön kanssa selvittämässä turvedieseltehtaan perustamisedellytyksiä. Vapo Oy on ilmaissut mielenkiintonsa tuottaa turpeesta liikennepolttoainetta. Vapo pitää Tohmajärveä potentiaalisena tuotantolaitoksen sijoituskuntana. Turve tulisi nostaa yhdeksi luvalliseksi ja suotavaksi liikenteen biopolttoaineen raaka-aineeksi.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  32.30.45 lisäyksenä 100 000 euroa turvediesel-tehtaan rakentamisen valmisteluun ja suunnitteluun Tohmajärvelle.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Esa Lahtela /sd

​​​​