TALOUSARVIOALOITE 521/2009 vp

TAA 521/2009 vp - Esa Lahtela /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen yritysten hautomotoiminnan kehittämiseen Pohjois-Karjalassa

Eduskunnalle

Joensuun Tiedepuisto Oy:ssä on toteutettu yrityshautomotoimintaa nykyisellä toimintamallilla vuodesta 2000 alkaen. Hautomotoiminta on koskenut pääsääntöisesti ICT-, optiikka- sekä asiantuntijapalveluyrityksiä. Vuosina 2006 ja 2007 toimintaa on laajennettu Tekesin YRKE-hankkeen kautta koskemaan myös alkavia osaamisintensiivisiä yrityksiä. Hautomotoimintaa on rahoitettu pääosin TE-keskuksen kautta tulevalla ESR-rahoituksella, Joensuun Tiedepuisto Oy:n omarahoituksella, hautomoyritysten pienellä omarahoitusosuudella, em. Tekesin rahoituksella sekä vuonna 2007 myös maakunnan kehittämisrahastosta.

Hautomotoiminnan voidaan katsoa olevan alueen elinkeinoelämän kehittymisen ja uusiutumisen kannalta keskeistä sekä Pohjois-Karjalassa että koko maassa. Valtion talousarvioon tulisi varata tiedepuistojen ja teknologiakeskusten harjoittaman hautomotoiminnan perusrahoitukseen riittävät määrärahat. Tekel ry on esittänyt, että kansallisen tason perusrahoitustarve on noin 8 milj. euroa vuodessa. Joensuun Tiedepuisto Oy:n hautomotoiminnan vuosittainen rahoitustarve on noin 0,5 milj. euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  32.30.45 lisäyksenä 500 000 euroa alkavien osaamisintensiivisten yritysten hautomotoiminnan kehittämiseen Pohjois-Karjalassa.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Esa Lahtela /sd

​​​​