TALOUSARVIOALOITE 522/2009 vp

TAA 522/2009 vp - Esa Lahtela /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Koidanvaaran mustakiviesiintymän louhintahankkeeseen Ilomantsissa

Eduskunnalle

Ilomantsin Koidanvaaralta on löytynyt merkittävä mustakiviesiintymä, joka on pituudeltaan noin 10 kilometriä ja leveydeltään noin 1 kilometri. Esiintymä on laajuudeltaan ja laadultaan valtakunnallisestikin huomattava, ja sen yhden osan hyödyntäminen on alkanut. Esiintymän laajuus huomioon ottaen ovat jatkotutkimukset välttämättömiä.

Hanke synnyttää toteutuessaan kiven louhintaan noin 20 uutta työpaikkaa ja jatkojalostukseen noin 10 työpaikkaa ja edistää muutakin alueen teollisuutta.

Mustakiviesiintymän investointivarauksiin vuosille 2009—2010 tarvitaan 1,5—2 milj. euroa (tiestö, sähköistäminen, halli).

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  32.30.45 lisäyksenä 1 500 000 euroa Koidanvaaran mustakiviesiintymän louhintahankkeeseen Ilomantsissa.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Esa Lahtela /sd

​​​​