TALOUSARVIOALOITE 523/2009 vp

TAA 523/2009 vp - Esa Lahtela /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen työttömien liikkumisen edistämiseen Valtionrautateillä

Eduskunnalle

Vaikka työttömien määrä onkin vähentynyt, niin yhä edelleen työtä vailla on noin 300 000 ihmistä. Osa heistä on pitkäaikaistyöttömiä ja toistuvaistyöttömiä, joiden talouden kauan jatkunut yhtämittainen työttömyys tai lyhyet pätkätyöt työttömyyden välillä ovat vetäneet hyvinkin tiukalle. Näiltä henkilöiltä työhallinto edellyttää kuitenkin aktiivista työnhakua, mutta taloudellisten voimavarojen ollessa niukat työnhaku ainakin laajemmalta alueelta on hyvin rajoitettua kalliiden polttoaineiden ja matkalippujen vuoksi.

Yksi tapa helpottaa tätä liikkuvuutta olisi antaa työttömille oikeus matkustaa rautateillä puoleen hintaan. Samalla monet hiljaiset VR:n reittiosuudet saisivat lisämatkustajia, eikä se sinällään lisäisi yhtään kustannuksia. Mutta on selvää, että koska VR on itsenäinen yhtiö, niin suoraan ilman kompensaatiota ei työttömien matkalippujen hintaa voida alentaa, vaan se vaatii työhallinnon mukaantuloa työttömien liikkuvuuden edistämiseksi.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  32.30.51 lisäyksenä 1 681 800 euroa kompensaationa Valtionrautateille työttömien liikkuvuuden edistämiseen siten, että työttömät voivat matkustaa Valtionrautateillä puoleen hintaan.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Esa Lahtela /sd
  • Marjaana Koskinen /sd

​​​​