TALOUSARVIOALOITE 527/2009 vp

TAA 527/2009 vp - Esa Lahtela /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen työllisyysperusteisiin investointeihin

Eduskunnalle

Rakennemuutosten hallinnassa ja vaikeimpien työttömyysalueiden apuna ovat olleet työllisyysperusteiset investointirahat, joita hallitus nyt vähentää tuntuvasti. Työllisyysperusteisilla investoinneilla on edistetty uusien työpaikkojen syntymistä ottamalla samalla huomioon alueelliset työllisyysnäkökohdat. Investointirahoilla on tuettu esimerkiksi Lapin matkailun kehittymistä ja Pohjois-Karjalan rakennemuutosten hallintaa. Myös Kymenlaakso, joka on voimakkaan rakennemuutoksen aluetta, on hyötynyt investointiavustuksista. Näillä määrärahoilla on rahoitettu merkittävästi tärkeitä infrastruktuurihankkeita, jotka ovat luoneet edellytyksiä elinkeinotoiminnan kehittämiselle ja yritysten sijoittumiselle.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  32.30.64 lisäyksenä 26 000 000 euroa työllisyysperusteisiin investointeihin.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Esa Lahtela /sd

​​​​