TALOUSARVIOALOITE 528/2009 vp

TAA 528/2009 vp - Esa Lahtela /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen työllisyysperusteisena valtionapuna peruskoulujen korjausinvestointeihin

Eduskunnalle

Itä-Suomen ja Pohjois-Suomen taloudellinen tilanne on viime vuosina ollut varsin tiukka. Kunnat ovat joutuneet karsimaan runsaasti menojaan. Yleisimmät kohteet ovat olleet henkilöstömenot ja investointimenot. Tämä on alkanut näkyä jo rakennusten kunnossa. Etenkin koulut, jotka on suurimmalta osin rakennettu 1960- ja 1970-luvuilla, ovat päässeet rapistumaan pahasti. Erityisesti ongelmaksi ovat muodostuneet terveydellisiä haittoja aiheuttavat homevauriot.

Vanhojen koulurakennusten kunnostaminen ja terveydellisten haittojen poistaminen on taloudellisesti varsin kallista, mutta esim. terveys- ja työllisyysvaikutuksiltaan sangen tuottoisaa. Kuntien kamppaillessa vähenevien valtionosuuksien ja epävarmojen taloudellisten olojen kanssa sekä kouluhankkeiden valtionosuuksien pienentyessä uuden järjestelmän myötä on kuntien oma rahoitusosuus jäänyt nykyisellään huomattavan korkeaksi.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää valtion vuoden 2010 talousarvioon momentin  32.30.64 perusteluihin maininnan, että määrärahaa saa käyttää harkinnanvaraisena peruskoulurakennusten terveydellisten haittojen korjaamiseen tähtäävien peruskorjausten rahoittamiseen Itä-Suomen kunnissa, että myöntämisen perusteena on kunnan keskimääräistä suurempi työttömyys ja heikompi taloudellinen tilanne ja että valtionosuus voi tältä osin olla korkeintaan 50 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Esa Lahtela /sd

​​​​