TALOUSARVIOALOITE 529/2009 vp

TAA 529/2009 vp - Esa Lahtela /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Pohjois-Karjalan maakunnan kehittämiseen

Eduskunnalle

Momentilta 32.50.43 myönnetään osaamiskeskusohjelman ja aluekeskusohjelman perusrahoitus. Pohjois-Karjalan osaamiskeskusohjelmasta on kaksi osaamisalaa valtakunnallisessa osaamiskeskusohjelmassa: puuteknologia- ja metsäosaamiskeskus sekä muovi- ja metalliosaamiskeskus. Näillä osaamisaloilla on kaksi valtakunnallisestikin merkittävää hanketta: puuteknologian korkean osaamisen kehittämisyksikkö ja muovin sekä metallin tuotekehityskeskus.

Kyseisten ohjelmien onnistunut toteuttaminen edellyttää ohjelmien käynnistäjien taholta pitkäjänteistä vastuullisuutta perusrahoituksessa. Siksi on tärkeää turvata myönteisesti kehittyvien osaamisalojen kehittämisyksikköjen vahvistaminen.

Alueiden kehittäminen pelkästään tavoite 1 -ohjelman rahoitukseen pohjautuen on osoittautunut riittämättömäksi. Siksi maakunnan kehittämisrahaa tulee myöntää myös kansallisesti rahoitettaviin hankkeisiin.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  32.50.43 lisäyksenä 2 000 000 euroa kansallisesti rahoitettaviin hankkeisiin Pohjois-Karjalan maakunnassa.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Esa Lahtela /sd

​​​​