TALOUSARVIOALOITE 531/2009 vp

TAA 531/2009 vp - Esa Lahtela /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Puhoksen puunjalostusteollisuuden energiantuotannon uudistamiseksi Kiteellä

Eduskunnalle

Kiteen Puhoksessa sijaitsee Suomen mittakaavassa merkittävä puunjalostusteollisuuskeskittymä. Tuotantolaitokset ovat tähän saakka osittain tuottaneet tarvittavan energian omilla pienehköillä voimaloilla ja osittain ostaneet markkinahintaista energiaa. Useilla tuotantolaitoksilla on samaan aikaan tullut tarve uudistaa energiantuotantoaan. Tällöin on havaittu, että taloudellisin vaihtoehto energiantuotannon järjestämisessä tulevaisuudessa on keskitetty kierrätysraaka-aineeseen pohjautuva tuotantolaitos, joka on alustavissa selvityksissä osoittautunut kannattavaksi. Samalla laitoksen rakentaminen poistaa alueen ympäristöongelmia, jotka aiheutuvat syntyvistä jätteistä.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 40 miljoonaa euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  32.60.40 lisäyksenä 10 000 000 euroa Puhoksen kierrätysraaka-aineeseen pohjautuvan tuotantolaitoksen, ns. kierrätyspuiston, rakentamiseen Kiteelle.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Esa Lahtela /sd

​​​​