TALOUSARVIOALOITE 533/2009 vp

TAA 533/2009 vp - Esa Lahtela /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen työmarkkinatuen budjettiperusteiseen korottamiseen

Eduskunnalle

Hallitus esittää vuoden 2010 talousarviossa työmarkkinatukeen vain indeksitarkistusta. Jo pitkään kaikilla on ollut tiedossa työmarkkinatuen välttämätön korotuksen tarve. Laskelmien mukaan, jos työmarkkinatukea ja peruspäivärahaa nostettaisiin 2,00 euroa, niin sosiaalitoimen luukulta putoaisi pois kolmannes nyt siellä olevista työmarkkinatuen saajista. Se helpottaisi suoraan näiden ihmisten elämää, ja mikä merkittävää, se vähentäisi ylimääräistä byrokratiaa. Tavoite yhden luukun periaatteesta toteutuisi ainakin tältä osin.

Osaltaan korotus lisäisi myös kulutuskysyntää ja sitä kautta parantaisi työllisyyttä, sillä mitä todennäköisimmin suurin osa rahasta tulisi välittömästi kulutukseen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.20.52 lisäyksenä 20 000 000 euroa työmarkkinatuen budjettiperusteiseen tasokorotukseen 2,00 eurolla päivältä.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Esa Lahtela /sd
  • Marjaana Koskinen /sd

​​​​