TALOUSARVIOALOITE 536/2009 vp

TAA 536/2009 vp - Esa Lahtela /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen öljyvahingoista aiheutuvaan vesijohtoverkostojen rakentamiseen

Eduskunnalle

Polttoaineen maahan joutuminen aiheuttaa tilanteen, jossa taloudet joutuvat olemaan ajoveden varassa.

Pääasiallinen vastuu vahinkojen korvaamisesta kuuluisi öljynsuojelurahastolle, mutta on ilmennyt tapauksia, joissa öljyn saastuttaman alueen asukkaat ovat joutuneet olemaan vuosia ajoveden varassa.

Näitä tilanteita varten, kun vahinko on todettu, järkevintä olisi heti ryhtyä riittäviin ja tarpeellisiin toimenpiteisiin puhtaan veden saamiseksi alueen asukkaille, ja se ei onnistu muuten kuin vesijohtoverkoston vedolla puhtaalta alueelta, polttoaineet kun saattavat kestää maaperässä ja pohjavesissä kymmeniä, jopa satoja vuosia. Parhaiten toimenpide onnistuu, kun ympäristöministeriön hallinnon ko. alan talousarviossa on riittävät varat kohdennettaviksi vesijohtoverkon rakentamiseen. Valtiontalouden kannalta määrärahan ottaminen mukaan on kustannusneutraali, koska vastaava korvaus tulee saada öljynsuojelurahaston varoista tilalle.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää valtion vuoden 2010 talousarvioon momentin  35.10.20 perusteluihin maininnan, että määrärahasta saa käyttää 8 000 000 euroa öljy- ja polttoainevahingoista aiheutuvaan vesijohtoverkostojen rakentamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Esa Lahtela /sd

​​​​