TALOUSARVIOALOITE 537/2009 vp

TAA 537/2009 vp - Esa Lahtela /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen jätevedenpuhdistamoiden uusimiseen Pohjois-Karjalassa

Eduskunnalle

Määräraha tarvitaan jätevedenpuhdistamoiden uusimiseen. Jätevedenpuhdistamoiden kokonaiskustannukset Pohjois-Karjalassa vuoteen 2010 mennessä ovat yhteensä 7 milj. euroa. 30 %:n avustusosuudella laskettuna valtionosuus kustannuksista on noin 2 milj. euroa eli 400 000 euroa/vuosi. Viime vuosina Pohjois-Karjalan ympäristökeskukselle on myönnettu 120 000 euroa/vuosi.

Määrärahan tarve Pohjois-Karjalaan on 400 000 euroa/vuosi.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  35.10.61 lisäyksenä 400 000 euroa jätevedenpuhdistamoiden uusimiseen Pohjois-Karjalassa.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Esa Lahtela /sd

​​​​