TALOUSARVIOALOITE 539/2009 vp

TAA 539/2009 vp - Esa Lahtela /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Pohjois-Karjalan ympäristökeskukselle saastuneiden maa-alueiden kunnostamiseen

Eduskunnalle

Pohjois-Karjalassa eriasteisesti saastuneita maa- alueita on yli tuhat. Saastuneiden maa-alueiden kunnostukseen ei varojen puutteen vuoksi ole suuremmassa mitassa voitu ryhtyä. Alueiden kunnostus on kallista ja vaativaa, mutta joka tapauksessa jossakin aikataulussa se on toteutettava. Tämäntyyppiset ympäristön kunnostustyöt olisivat mitä parhaimmin myös sellaisia työllisyystöitä, joilla ei vaarannettaisi kilpailua. Kun samalla otetaan huomioon vielä maakunnan korkea työttömyysaste, kunnostustöiden toteuttaminen olisi siltäkin osin mitä ajankohtaisin. Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen toiveena on ollut saada kyseisiin hankkeisiin vuosittain 200 000 euron määräraha.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  35.10.77 lisäyksenä 200 000 euroa Pohjois-Karjalan ympäristökeskukselle saastuneiden maa-alueiden kunnostamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Esa Lahtela /sd

​​​​