TALOUSARVIOALOITE 54/2009 vp

TAA 54/2009 vp - Risto Autio /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen rataosan Helsinki—Riihimäki välityskyvyn parantamiseen

Eduskunnalle

Pääradan Helsinki—Hämeenlinna—Tampere välityskyvyn lisääminen on edellytys liikennepalvelujen tarjonnalle ja niiden tason nostolle kysyntää vastaaviksi. Kiireellisimmät osahankkeet ovat pullonkaulojen poistaminen rataosalla Kerava—Riihimäki ja Riihimäen aseman kohdalla.

Rataosa Helsinki-Riihimäki on yksi Suomen vilkkaimmista. Se on neliraiteinen Helsingistä Keravalle, mutta Keravan ja Riihimäen välinen rataosa on Järvenpään kohtaa lukuun ottamatta kaksiraiteinen.

Ilman lisäraiteen mahdollistamaa kapasiteetin lisäystä ei lähiliikennejunien tarjontaa voida lisätä eikä Vuosaaren tavaraliikenteelle voida tarjota riittävän hyvää palvelutasoa. Nykyisellään rataosan kapasiteetti on hyvin häiriöherkkää ja vähentää raideliikenteen ja kuljetusten luotettavuutta.

Hankkeen kustannusarvio on 235 MI (MAKU-indeksi 150). Se sisältää ohitusraiteen rakentamisen pääradalla tarvittaville osille ja kapasiteetin parantamisen toteuttamalla lliikennepaikkojen asemalaiturijärjestelyjä ja lisäraiteita. Helsingin ja Riihimäen ratapihojen välityskyvyn varmistamiseksi tehdään tarvittavat toimenpiteet.

Hankkeella on hyvin merkittävät vaikutukset liikennejärjestelmään ja aluerakenteeseen. Lähiliikenteen säännöllinen junatarjonta voidaan kasvattaa kolmeen junapariin Helsingin ja Riihimäen välillä. Paremmalla junatarjonnalla luodaan mahdollisuudet yhdyskuntarakenteen tiivistämiselle ja eheyttämiselle. Junaliikenteeseen siirtyy merkittävä määrä matkustajia tieliikenteestä, jolloin liikenteen ulkoiset haittavaikutukset vähenevät.

Tämä aloite on tehty yhteistyössä Hämeen liiton ja Hämeen vaalipiirin kansanedustajien kanssa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.78 lisäyksenä 20 000 000 euroa rataosan Helsinki—Riihimäki välityskyvyn parantamishankkeen käynnistämiseen ja lisää momentin perusteluihin maininnan 185 000 000 euron tilausvaltuuden myöntämisestä.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

 • Risto Autio /kesk
 • Satu Taiveaho /sd
 • Tuija Nurmi /kok
 • Jouko Skinnari /sd
 • Päivi Räsänen /kd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Tarja Filatov /sd
 • Kalle Jokinen /kok
 • Timo Heinonen /kok
 • Matti Kauppila /vas

​​​​