TALOUSARVIOALOITE 540/2009 vp

TAA 540/2009 vp - Esa Lahtela /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Valtimon vanhan saha-alueen kunnostamiseen

Eduskunnalle

Valtimon vanha saha-alue sijaitsee Valtimon kunnan Karhunpään kylässä usean eri tilan alueella. Tilojen nykyiset omistajat ovat yksityishenkilöitä, jotka eivät ole olleet osallisina sahatoimintaan. Kohde sijaitsee kahden järven välissellä maakannaksella ja rajautuu toiseen järveen. Alueella on omakotitaloasutusta. Alueella on harjoitettu sahaustoimintaa vuosina 1951—1979 useiden eri yrittäjien toimesta. Alueella tehdyissä tutkimuksissa on huomattu, että puutavaran sinistymänestotoiminnan seurauksena on alueen maaperässä raja-arvot ylittäviä PCDD/F- (dioksiini/furaani) ja kloorifenoliyhdistepitoisuuksia. Toiminnanharjoittajat ovat joko tehneet konkurssin tai heitä ei ole pystytty yhdistämään PCDD/F- tai kloorifenoliyhdisteitä sisältävän suojausaineen käyttöön. Kunnostuksen tarkoitus on puhdistaa alueen maaperä massanvaihdolla siten, että haitta-aineiden pitoisuustasot alittavat ohjearvot. Pilaantunut jäte kuljetetaan asianmukaiseen jatkokäsittelypaikkaan.

Kustannusarvio on 300 000 euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  35.10.77 lisäyksenä 300 000 euroa Valtimon vanhan saha-aueen kunnostamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Esa Lahtela /sd

​​​​