TALOUSARVIOALOITE 541/2009 vp

TAA 541/2009 vp - Esa Lahtela /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Varparannan kylän viemäröintiin Kontiolahden kunnassa

Eduskunnalle

Hankkeen tarkoituksena on rakentaa siirtoviemäri Höytiäisen rannalla sijaitsevalta Varparannan kylältä Kontiolahden kirkonkylän viemäriverkostoon. Rakennettavan siirtoviemärilinjan pituus on noin 8 km. Alueen puhdasvesihuollosta huolehtii Varparannan vesiosuuskunta.

Hanke on vesihuollollisesti tärkeä, koska alueella sijaitsee mm. uusi vasta käyttöön otettu koulu ja vanhusten hoitolaitos. Koululla on oma pienpuhdistamo, johon on liittynyt muutamia koulun läheisyyteen rakennettuja omakotitaloja. Puhdistamolla on ympäristökeskuksen myöntämä ympäristölupa. Alueelle on rakennettu vuosittain useita uusia omakotitaloja, ja alueella on runsaasti myös vanhempaa asuntokantaa.

Hankkeella mahdollistetaan noin 150 kiinteistön asianmukainen jätevesihuolto. Hankkeella parannetaan vesihuollon aikaansaamista maaseutuyhdyskunnissa sekä haja-asutusalueella. Siirtoviemärin avulla nykyisen pienpuhdistamon käytöstä voidaan luopua ja sen vaikutus Höytiäisen pistekuormittajana poistuu. Hankkeella edistetään talousjätevesiasetuksen 542/2003 toimeenpanoa. Vesistön läheisyys (Höytiäinen) tuo myös jätevedenkäsittelylle omat haasteensa.

Kustannusarvio on 500 000 euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  35.10.77 lisäyksenä 500 000 euroa Varparannan kylän viemäröintiin Kontiolahden kunnassa.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Esa Lahtela /sd

​​​​