TALOUSARVIOALOITE 542/2009 vp

TAA 542/2009 vp - Esa Lahtela /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen ympäristötöihin vaikeasti työllistettävien työllistämiseksi

Eduskunnalle

Pohjois-Karjalassa vesi- ja jätevesihuoltoa on pystytty viime vuosikymmenet rakentamaan ja ylläpitämään ympäristönsuojeluteknisesti korkeatasoiseksi ympäristöministeriön, maa- ja metsätalousministeriön sekä työministeriön työrahoilla. Viime vuosina rahaa on kohdistettu kasvavassa määrin saastuneiden maiden puhdistamiseen sekä luonnonsuojelualueiden ja arvokkaiden luontokohteiden hoitoon ja kunnostukseen sekä eräisiin muihin elinympäristön luonnonarvoja sekä viihtyvyyttä parantaviin hankkeisiin. Näillä määrärahoilla on pystytty työllistämään muutoin vaikeasti työllistettäviä henkilöitä, ja kohteet ovat usein syrjäisimmillä seuduilla.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  35.10.77 lisäyksenä 500 000 euroa ympäristötöihin vaikeasti työllistettävien henkilöiden työllistämiseksi.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Esa Lahtela /sd

​​​​